Adatvédelmi tájékoztató

Jelen felhasználói és jogi feltételek Vígh Diána kizárólagos tulajdonában és üzemeltetésében álló www.happilyever.hu weboldal felhasználási és jogi feltételeit hivatottak rögzíteni. Kérjük, a weboldal használata előtt olvassa el figyelmesen ezen dokumentumot. A weboldal megnyitásával és a weboldal bármilyen szolgáltatásának igénybevételével Felhasználó elismeri, hogy jelen dokumentumot elolvasta, tudomásul vette és magára kötelező érvényűnek elfogadta.

A Happily Ever Weddings minden tőle telhetőt megtesz a GDPR-rel összhangban a Felhasználók adatainak védelméért. A természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül tiszteletben tartják e természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

Felhasználónak minősül minden olyan természetes személy, jogi személy vagy egyéb szervezet, aki a weboldal szolgáltatásait igénybe veszi, ideértve nem kizárólagosan a marketing üzenetek (pl. hírlevél) küldésére történő regisztrálást. A weblapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások igénybe vételéhez azonban bizonyos személyes adatokra (név, cégnév, e-mail cím, stb.) szükség van.

Felhasználó adatanak megadásával és a “Hozzájárulok, hogy a Happily Ever Weddings az adataimat tárolja és számomra e-mailt küldjön az Adatvédelmi irányelveknek megfelelően” elfogadásával – azaz a check box Felhasználó általi kipipálásával – hozzájárul, hogy a Happily Ever Weddings hírleveleket, árajánlatot és egyéb információkat küldjön részére az Felhasználó által megadott e-mail címre. A Happily Ever Weddings a Felhasználó minden weboldalon történő regisztrációja során a Felhasználó által megadott adatokat a hatályos jogszabályokban rögzített módon, saját céljára használja fel.

A Happily Ever Weddings számára kiemelten fontos ügyfelei adatainak bizalmas és jogszabályi feltételeknek megfelelő kezelése. Ezért a megszerzett személyes adatokat a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – a jelen tájékoztatóban meghatározott célok elérése érdekében – használjuk fel, azokat jogosulatlan személyek számára nem tesszük hozzáférhetővé.

Az adatkezelő adatai 

Vígh Diána, egyéni vállalkozó. Székhely és levelezési cím: 1171, Budapest, Erzsébet körút 114., Weboldal: www.happilyever.hu, E-mail cím: ,
Telefonszám: +36704258172

A www.happilyever.hu weboldalon található valamennyi tartalom (pl. szöveg, blog bejegyzés, leírás, fotó, stb.) a Vígh Diána tulajdonát képezi és szerzői jogi védelem alatt áll. Vígh Diána engedélye nélkül tilos a weboldalon található tartalmakról bármilyen formában másolatot készíteni, terjeszteni, továbbítani, szerkeszteni és értékesíteni. Ilyen és ehhez hasonló szándékával kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot az  e-mail címen. Készséggel állunk rendelkezésére!

Az adatkezelés célja

A Happily Ever Weddings rendezvényszervezői szolgáltatást biztosít ügyfelei részére. E körben az előzetes elbíráláshoz, ajánlatadáshoz, szerződéskötéshez szükséges adatokat vesz fel, illetve az ügyfél által megadott adatokat kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bek. a) pontja: Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul.

A kezelt személyes adatok köre és időtartama

A felvett és kezelt személyes adatok köre változó, annak függvényében, hogy ügyfelünk mely szolgáltatásokat és milyen mértékben kíván igénybe venni. E körben online regisztrációs oldalaink minden esetben jelzik azon adatok körét, amelyet a szolgáltatás igénybevételéhez kötelező megadni, illetve azon adatokat, amelyek szabadon választhatóan adhatók meg.

A kezelt személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan: Név, Telefonszám, E-mail cím, Miben van szükséged segítségre.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználói megerősítéssel nem rendelkező regisztrációk esetében 24 óra, illetve az elektronikus úton kiküldésre kerülő direkt marketing üzenetek címzettjei esetében a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 10 év.

Korlátozások 

A Happily Ever Weddings fenntartja a jogot, hogy Felhasználó rendellenes, tisztességtelen vagy jogsértő magatartása esetén a weblap hozzáférési jogát korlátozza vagy törölje. Ilyen magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: valótlan, hamis információk közzététele, más felhasználó vagy harmadik személy jogainak csorbítása, pánik keltésére alkalmas információk publikálása. Felhasználó nem tehet közzé a weboldalon vagy a Happily Ever Weddings-hez tartozó egyéb hivatalos oldalakon (pl. social media oldalak) olyan tartalmat, amelyet a szerzői jogi törvények, védjegy törvények vagy egyéb tulajdonra vonatkozó törvények védenek, a jogtulajdonos kifejezett hozzájárulása nélkül. Kizárólag Felhasználó vonható felelősségre a fenti rendelkezés megsértéséből eredő károkkal kapcsolatban.

A 16. életévét be nem töltött vagy az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A korábban törölt regisztrációkat rendszerünk rögzíti, újra regisztráció esetén külön megerősítés szükséges.

Adattovábbítás

Ajánlatkérés esetén a Happily Ever Weddings a lehető legjobb szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult a szükséges 
adatokat több szolgáltató/alvállalkozó részére is átadni, azzal a megkötéssel, hogy ügyfél kérésére az adatátadás köréről, valamint azon szolgáltatók megnevezéséről, amelyek részére az adattovábbításra sor került a Happily Ever Weddings írásos tájékoztatást nyújt, amennyiben az ügyfél ezt igényli. A személyes adatok kezelése során az adatok megismerésére, azok kezelésére és feldolgozására kizárólag a Happily Ever Weddings jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célok megvalósításában résztvevő –munkaviszonyban és munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – munkatársai jogosultak. Tevékenységünk során mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a személyes adatokat különösen védjük a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, nyilvánosságra hozataltól, törléstől vagy megsemmisüléstől.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy egyes szolgáltatások igénybevétele esetén a Happily Ever Weddings weboldala automatikusan irányítja ügyfeleinket más szolgáltatók weboldalára. Ezen weboldalak használata során az adatkezelést minden esetben a Happily Ever Weddings-től független harmadik személyek végzik, amelyekre a Happily Ever Weddings-nek ráhatása nincsen. Ennek megfelelően felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy személyes adataik megadása során minden esetben körültekintően járjanak el, meggyőződve az adatkezelés jogszerűségéről. A weboldal tartalmazhat más internetes oldalakra vonatkozó linkeket vagy referenciákat is, de a tulajdonos nem vállal felelősséget ezen internetes oldalak tartalmáért, illetve az azok alkalmazásából származó károkért vagy sérülésekért.

Vígh Diána a weboldal tulajdonosaként tőle elvárhatóan mindent megtesz a weboldal folyamatos elérhetőségéért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a weboldallal kapcsolatosan annak működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek.

Az ügyfelek adatkezeléssel kapcsolatos jogai 

Ügyfeleink weboldalunk (www.happilyever.hu) használata során, az adatkezelés időtartama alatt bármikor kérhetnek tájékoztatást a Happily Ever Weddings-től személyes adataik kezeléséről, továbbá kérhetik személyes adataiknak helyesbítését, valamint személyes adataiknak ‐ a kötelező adatkezelés kivételével ‐ törlését vagy zárolását. Ilyen irányú kérelmét az  e‐mail címre továbbított nyilatkozattal juttathatja el hozzánk.

Ügyfelünk kérelmére a Happily Ever Weddings tájékoztatást ad az ügyfél általunk kezelt, illetve általunk esetlegesen megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén ‐ az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Ügyfél a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

A Happily Ever Weddings kizárólag a Felhasználók maximális színvonalú kiszolgálásának érdekében osztja meg adataikat az alábbi szervezetekkel az üzenetek eljuttatása, az utalások, a számlakészítés és a könyvelés lebonyolítása érdekében:

Cookie (süti) szabályzat

Amikor a látogató a www.happilyever.hu oldalait meglátogatja, egy apró file, ú.n. „cookie” (továbbiakban: „cookie” vagy „süti”) kerül a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat. Egyes általunk használt “sütik” elengedhetetlenek az oldal megfelelő működéséhez („folyamat sütik”), mások információkat gyűjtenek a weboldal használatával kapcsolatban (statisztikák), hogy még kényelmesebbé és hasznosabbá váljon az oldal. Néhány “süti” csak átmeneti és eltűnik a böngésző bezárásával, míg léteznek tartós változatok is, melyek huzamosabb ideig számítógépen maradnak. A “sütik” célja a látogató beállításainak, használati szokásainak  rögzítésével az oldalon való navigáció és ezáltal a honlap használatának megkönnyítése; a felhasználói élmény javítása, azáltal, hogy információt gyűjtünk arról, hogy a látogató hogyan használja a weboldalt, mely oldalait látogatja vagy használja leggyakrabban. Így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat; statisztikák gyűjtése, melyek elemezése segíti megérteni azt, hogy a látogatók hogyan használják a website mellett a további online szolgáltatásokat, amelyeket ezáltal tovább fejleszthetünk; a weboldal továbbfejlesztése, majd finomhangolása a látogatói igényeknek megfelelően; célzott hirdetések elhelyezése, hogy a látogató számára a leginkább releváns ajánlatokat jelenítsük meg. Lényeges, hogy a Happily Ever Weddings a “sütik” engedélyezése esetén sem jegyez meg semmilyen azonosítót vagy jelszót. A látogató a “sütik” elfogadása esetén is teljes biztonságban használhatja szolgáltatásainkat.